DENZ TANRIASI-GEYK TANRIA

Gktrklerle ilgili bir mitoloji de, Gktrklerin atalarndan birinin, (ki atalar kurttur) bir maarada, ak geyik klna giren bir deniz tanras ile ilikisi olduu anlatlr. Gktrkler nesillerinin kurttan geldiini sylemekle beraber efsanelerinde dii geyikte rol oynar. Dii geyik bir ilahedir ve vcudundaki lekeler yldz iaretleri olarak grlr. Dii geyik eski Hun anlatlarnda yol gsterici rol oynar.