Wheatstone kprs devre emas

Wheatstone kprs, elektriksel direnleri karlatrmaya ya da lmeye yarayan elektrik devresi.Drt direncin kare oluturacak biimde birbirine balanmasndan oluur. Karenin karlkl iki kesi retece, teki iki ke arasna da bir galvanometre balanr. Galvanometreden akm gemediinde karlkl direnlerin arpm birbirine eit olacandan, bu yntemle, bilindiinde, bilinmeyen drdnc direncin deeri bulunabilir. direnlerin llmesinde kullanlr. Wheatstone kprs devresi kullanarak bilinmeyen bir direncin elde edilmesi ve teorik ve deneysel deerlerin birbirleriyle karlatrlmas salanr.